Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o [moji/našich] zásadách se shromažďováním, používáním a zveřejňováním osobních údajů, pokud se někdo rozhodne používat [moji/naši] službu.

Pokud se rozhodnete používat [moje/naši] Službu, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které [já/my] shromažďujeme, se používají k poskytování a zlepšování služby. [Já/my] nebudeme používat ani sdílet vaše informace s nikým jiným, než je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak.

Shromažďování a používání informací

Pro lepší zážitek při používání naší služby můžeme [já/my] požadovat, abyste nám poskytli určité osobní údaje [přidejte sem cokoliv dalšího, co shromažďujete, např. jméno uživatele, adresu, umístění, obrázky] Informace, které [j/ Náš požadavek bude [uchováván ve vašem zařízení a není [já/nás] žádným způsobem shromažďován]/[uchováván a používán tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů].

Aplikace využívá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace používané k vaší identifikaci.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací

Log Data

[Já/my] vás chceme informovat, že kdykoli použijete [moji/naši] službu, v případě chyby v aplikaci [já/my] shromažďujeme data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) na vašem telefonu s názvem Log Data . Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu („IP“) vašeho zařízení, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání [moje/naše] služby, čas a datum vašeho používání služby a další statistiky.

Soubory cookie

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek, které navštěvujete, a jsou uloženy ve vnitřní paměti vašeho zařízení.

Tato služba tyto „cookies“ výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kód třetích stran a knihovny, které používají „cookies“ ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte možnost tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je soubor cookie odeslán do vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookie, možná nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb

[Já/my] můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran z následujících důvodů:

  • Pro usnadnění naší Služby;
  • poskytovat Službu naším jménem;
  • K provádění služeb souvisejících se službou; nebo
  • Abychom nám pomohli analyzovat, jak je naše služba používána.

[Já/my] chceme informovat uživatele této služby, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění jim svěřených úkolů naším jménem. Jsou však povinni tyto informace nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Bezpečnostní

[Já/my] si vážíme vaší důvěry, že nám poskytujete vaše osobní údaje, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný a spolehlivý a [já/my] nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na daný web. Upozorňujeme, že tyto externí stránky nejsou provozovány společností [me/us]. Proto vám [já/my] důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. [Já/my] nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Tyto služby se nezaměřují na nikoho mladšího 13 let. [Já/my] vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. V případě, že [já/my] zjistíme, že dítě mladší 13 let poskytlo [já/nás] s osobními údaji, [já/my] je okamžitě vymažeme z našich serverů. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte [já/nás], abychom [já/my] mohli provést potřebné kroky.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

[Já/my] můžeme čas od času aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste na této stránce pravidelně kontrolovali jakékoli změny. [Já/my] vás upozorníme na jakékoli změny zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění na této stránce.